Informace pro prodejce

Organizátorem farmářských a rukodělných trhů jsou Moravské trhy z.s.
Sídlo: Čujkovova 1714/21, 700 30 Ostrava
IČ: 173 96 743 Vedený u spolkového rejstříku Krajským soudem v Ostravě oddíl L, vložka 20341

Vážení prodejci, právě pročítáte úvodní informace Farmářských a rukodělných trhů Dále FRT)
Trhy jsou zaměřeny na prodej zejména potravin, rukodělných výrobků a okrajově i zahraničního unikátního zboží.
Přihlášení a následným prodejem se prodávající zavazuje dodržovat kodex FRT, správnou prodejní praxi a čistotu na prodejním místě.

V době provozování trhů je dobré držet se tržního řádu. Jen tak můžeme předejít případným problémům, či nedorozuměním. Naším cílem je potkávat se s vámi častěji, ne pouze jednorázově.

Preferujeme místní a regionální výrobce.

Jak o akcích dáváme lidem vědět? Na vlastních webových stránkách www.moravsketrhy.cz a našem facebookovém profilu i dalších sociálních sítích. Dále na webových portálech: webtrziste.cz, atlasceska.cz, kudyznudy.cz, stankar.cz případně plakáty.

Jak na to?

Nejdříve se zaregistrujte jako nový živnostník, čímž si vytvoříte svůj účet. Pečlivě a pravdivě vyplňte potřebné údaje. Po autorizaci bude moci účet hned používat a jeho prostřednictvím se můžete hlásit na akce.

Přihlašujete se svým uživatelským jménem a heslem, které jste zadávali při registraci. Přihlášky bereme jako závazné, proto se hlaste až když víte, že můžete dorazit. Přečtěte si prosím základní pravidla pro rezervace.

Uzávěrka přihlášek na následující týden je cca 14 dní před akcí..

Pokud budete na trh přijati, přijde vám schválení účasti ( je vázána na platbu viz. níže). V opačném případě budete obeznámeni, proč účast nemohla být schválená.

Poplatek- na základě přihlášky je vystavena Zálohová faktura a datem splatnosti. Při platbě v termínu, vystavujeme konečnou Fakturu s nulovou částkou. Obě tyto faktury si uchovejte do účetnictví.

Pokud platba nedorazí včas a vy se nedomluvíte na prodloužení splatnosti, může být účast odmítnuta. Třeba z důvodu, že byl někdo rychlejší.

Platba je závislá na velikosti prodejního místa. Na dotaz rádi sdělíme.

Stánky

Prodejce si doveze vlastní stánek. Preferujeme přírodní materiály. Stánek si každý opatří svým odpadkovým košem, boxem, krabicí. Je zakázáno umísťovat odpad do městských košů.

Pokud prodejce v přihlášce požadoval elektřinu, prodlužovací kabely si zajišťuje sám. Kabely a elektrické spotřebiče musí odpovídat evropské normě a mít platnou revizi.

Stánek, který bude napojen na elektřinu, případně který pracuje s otevřeným ohněm, musí být viditelně opatřen funkčním hasicím přístrojem.

Cena za prodejní místo:

do 9 m²- 350,- Kč
9,1- 18 m²- 550,- Kč
18,1- 27 m²- 750 Kč
27,1- 36m² 950,-Kč

Občerstvení do 9m² 400,- Kč, jinak individuální.

Toto jsou ceny standartní, vyjma akcí speciálních akcí.

Expresní příplatek

Za pozdě podanou přihlášku na trh (po uzávěrce na webových stránkách což je 14 dní před akcí), účtujeme 200,- Kč jako expresní příplatek. S takovou objednávkou máme více práce.

Cena za energii

Poplatek za přívod elektrické energie je paušál do 24 kwh 100,- Kč s DPH. Příbor, Mohelnice a Ústí nad Orlicí 200,- Kč, Krnov 150,- Kč.

Při silnějším odběru bude elektřina účtována ve výši 200/300,- Kč
Organizátor si vymezuje prostor na obecné dotazy ohledně prodávaného sortimentu, původu zboží a další, pro prodej nezbytné, doplnění informací.

Práva organizátora: Organizátor dbá na dodržování tržního řádu. Vyhrazuje si posoudit prodejní sortiment a pokud jej uzná za nevhodný, může jej z prodeje vyloučit. O vyloučeném sortimentu bude sepsán protokol, kdy každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Prodejci se přihlašují pouze prostřednictvím www.moravsketrhy.cz v kalendáři akcí a to na základě řádné registrace. (Mailem a sms jsou přihlášky neplatné.)

Jen tak můžeme jejich účast na trzích včas zpropagovat. Na náš email zašlete vaše propagační fotky.

Během prodeje nebo i před ním mohou nastat různé problémy. Není problém, který by se nedal vyřešit. Nebojte se oslovit organizátory, pomohou s řešením.

Za případné škody si zodpovídá každý prodejce sám.

Důležitá informace- přihlášením na naše akce stvrzujete, že souhlasíte s daným Tržním řádem pro dané místo. Tento řád je vyvěšen na stránce.

Kontakt:

Jana Rubyová 775 007 455
e-mail:info@moravsketrhy.cz